Mijn naam is Tijl Orlando Frijns, ik ben boomverzorger, hovenier en beeldend kunstenaar gevestigd in Tholen.
Ik werk als zelfstandige in opdracht van particulieren, bedrijven en collega zelfstandigen. Behalve tuinonderhoud leg ik ook tuinen aan en maak tuinontwerpen. Momenteel specialiseer ik mij tevens als boomverzorger (European tree worker).
De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan bij diverse aanleg- en onderhoudsklussen in de regio Haarlem, Rotterdam, de Drechtsteden, Zeeland en West-Brabant. Door zowel als beeldend kunstenaar en als hovenier werkzaam te zijn vindt er veel kruisbestuiving tussen beide activiteiten plaats. De beeldende kunst en het tuinieren zijn dan ook steeds verder naar elkaar toegegroeid en verweven geraakt.
Ik streef zoveel mogelijk naar tuinen met een ecologisch evenwicht. Door materiaal uit een tuin te hergebruiken, een grote soortendiversiteit te creëren en ruimte te bieden aan nuttige insecten hoeven geen chemische bestrijdingsmiddelen te worden gebruikt om een tuin mooi en gezond te houden.
Uiteraard staat u als eigenaar of gebruiker van de tuin centraal. Iedereen beleeft de eigen tuin op zijn of haar eigen manier. Een tuin kan ingericht worden als bostuin, leeftuin, eventueel met eetbare of andere nuttige planten, maar ook als kijktuin waar doorheen gewandeld kan worden.
Wat verlangt u van uw tuin en hoe kunnen we dat het beste realiseren? In overleg komen tot een tuin die goed is zowel voor u, als voor het ecosysteem.
English below
My name is Tijl Orlando Frijns, I am a tree worker, gardener and artist based in Tholen. 
With my own company I work for private garden owners, companies and colleagues. Besides garden maintenance I also practice landscaping and make garden designs. At the moment I am also specializing myself as a tree worker (European Tree Worker)